Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1a (A-groep)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Taalverwerving Grieks 1.

Daarnaast kan het college gevolgd worden door BA1-studenten Taalwetenschap zonder eindexamen Grieks maar met eindexamen Latijn.

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Grieks. Dit geschiedt aan de hand van de leergang Mouseion, die zich ten doel stelt de student in 36 hoofdstukken van het nulpunt tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Griekse teksten met de nodige hulpmiddelen mogelijk wordt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Kleine Griekse Grammatica. De leergang werkt met teksten die gemaakt zijn op basis van bestaande Griekse teksten. Dit maakt het mogelijk vanaf het begin de aandacht niet alleen te richten op de noodzakelijke verwerving van basiskennis op het gebied van de vormleer en de zinsleer, maar ook op het aanleren van leesstrategieën die het lezen van de authentieke Griekse teksten kunnen vergemakkelijken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het verwerven van een basiswoordenschat.

De leergang wordt (met de nodige inkortingen) op de voet gevolgd met als doel de afronding van de leergang aan het eind van Grieks taalverwerving 2a. In het eerste college wordt het eerste deel van het boek doorgewerkt. Naast het oefenmateriaal in de leergang zelf is er voor het bestuderen van de vormleer ook C(omputer) O(ndersteund) O(nderwijs)-materiaal beschikbaar, dat geheel is toegesneden op Mouseion. Er wordt ook gebruik gemaakt van De Kleine Griekse Grammatica.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid;

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale verschijnselen binnen een Griekse tekst.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Studielast

24 contacturen
116 uur zelfstudie

Toetsing

  • Schriftelijke opdrachten en tussentijdse overhoringen over vocabulaire en stamtijden (30%);

  • Schriftelijke toets aan het eind van het college met een eenvoudige vertaling Grieks-Nederlands, vragen over de grammaticale stof die in de (behandelde hoofdstukken van de) leergang aan de orde is geweest, en een toets over de basiswoordenschat (70%).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden);

  • Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk;

  • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6).

  • R. Appel, A. Baker, K. Hengeveld, F. Kuiken en P. Muysken (eds.), Taal en Taalwetenschap, Malden & Oxford, Blackwell 2002;

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Contact

Mw. Drs. M.L. Bartels

Opmerkingen

Voor niet-GLTC/Taalwetenschap studenten biedt de opleiding het keuzevak Grieks voor niet-classici (voorkennis van het Grieks niet vereist)