Studiegids

nl en

Werkcollege Latijn: Educatie van een vorst en “vorstenspiegel” in de Latijnse literatuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het college is bestemd voor studenten GLTC (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

Hoe kun je als schrijver invloed hebben op een koning of vorst? Kun je hem direct onderwijs geven, of moet je proberen om hem indirect te beïnvloeden? In de geschiedenis van de Latijnse literatuur wordt deze vraag met name na het einde van de republiek belangrijk; lof van een keizer en advies voor een keizer kunnen vaak onafscheidbaar worden. Seneca vindt in zijn De clementia voor deze verhouding de metafoor van de tekst als spiegel voor de keizer, en deze metafoor zal eeuwen later tot een eigen genre worden: de middeleeuwse en vroegmoderne vorstenspiegel.

In het werkcollege zullen wij met name de antieke voorgeschiedenis van dit genre bekijken; tegen het einde van de reeks zullen echter ook een of twee voorbeelden van vorstenspiegels uit de latere tijd kort bespoken worden. De centrale teksten voor het college zijn:
(1) de drie speeches van Cicero uit de jaren 46 en 45 die vandaag als zijn Caesarische redevoeringen bekend zijn (Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro);
(2) Seneca’s traktaat De clementia;
(3) Plinius’ Panegyricus.

Tijdens het werkcollege zullen wij ons afvragen welke retorische technieken de auteurs toepassen om het oor van de heerser te winnen, en welke doeleinden zij hierbij (misschien) hadden. Daarnaast zullen wij aandacht besteden aan de verschillende historische contexten waarin deteksten gepubliceerd werden, en natuurljk ook de genreverschillen bespreken.

Leerdoelen

 • Uitbreiding van de kennis van de keizertijdlijke literatuur.

 • Uitbreiding van kennis op het gebied van de (persuasieve) retorica.

 • Uitbreiding van methodische kennis om over teksten uit de oudheid op een wetenschappelijk vderantwoorde manier te spreken.

 • Uitbreiding van lees- en interpretatievaardigheden.

 • Uitbreiding van presentatie- en schrijfvaardigheden.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • werkcollege;

 • zelfstandige voorbereiding;

 • referaat.

Toetsing

 • referaat (50%);

 • mondeling tentamen over voorbereid pensum (vertaaltantamen; 20%);

 • respons op een referaat (15%);

 • regelmatige deelname, kleinere wekelijkse opdrachten (15%).

Blackboard

Handouts van de referaten zullen van tevoren via Blackboard beschikbaar zijn; verdere hand-outs and onderwijsmateriaal is eveneens via Blackboard beschikbaar.

Literatuur

Omdat er groter aantal verschillende teksten behandeld wordt, zullen de teksten als reader beschikbaar gemaakt worden (vóór het begin van het college). Wie zelf tekstedities wil aanschaffen, kan de meest recente OCT of Teubner-tekst van de genoemde teksten kopen. Verdere literatuur zal aan het begin van het college bekend gemaakt worden (belangtijke titels zullen bovendien op en leesplank in de Univesiteitsbibliotheek geplaatst worden).

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. Dr. C.H. Pieper

Opmerkingen

 • Studenten die bij dit werkcollege een bacheloreindwerkstuk willen schrijven, kunnen al voor het begin van het college met de docent contact opnemen.

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.