Studiegids

nl en

Grieks: taalkunde

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Verdieping van de kennis van de syntaxis en semantiek van het Grieks. Kennismaking met verschillende inzichten uit de algemene taalwetenschap, toegepast op het Grieks. Onderwerpen die aan bod komen zijn (o.a.) tijd & aspect, partikels, Griekse directieven, genderspecifiek taalgebruik, discourse analyse, conversatieanalyse.
A.d.h.v. de verworven kennis maken de studenten (in groepjes) een aantal kleine onderzoeksopdrachten, waarvan alle studenten er één uitwerken tot een groter onderzoekspaper. Van dit paper wordt ook een mondelinge presentatie gegeven. Daarnaast is er een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student:

 • kennis gemaakt met het vakgebied van de algemene taalwetenschap, en geleerd feiten uit de taalbeschrijving van het Grieks te plaatsen in het wijdere kader van de algemene taalwetenschap;

 • zijn/haar kennis van de syntaxis en semantiek van het Griekse werkwoord verdiept en geleerd met behulp van deze kennis het gebruik van de diverse werkwoordsvormen in hun context zo goed mogelijk te verklaren;

 • geleerd onderzoek uit te voeren m.b.v. de digitale versie van Thesaurus Linguae Graecae en andere hulpmiddelen op het gebied van de Griekse taalkunde.

 • geoefend met het in groepen bewerken/uitvoeren van taalkundige opdrachten, en met het individueel presenteren (schriftelijk en mondeling) van een onderzoeksopdracht van enige omvang

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege.

Toetsing

 • Tentamen (schriftelijk; 30%)

 • Kleine opdrachten (schriftelijk; 30%)

 • Paper en presentatie (schriftelijk/mondeling; 40%)

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard (aanvullende literatuur, handouts en opdrachten, proeftentamens, enz.).

Literatuur

Verplicht:

 • Rijksbaron, A. (2007), Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, 3rd ed. Chicago UP [herdruk; of: 2003, Amsterdam: Gieben];

 • Wekelijkse handouts (uitgereikt op college en beschikbaar op Blackboard);

 • Artikelen (beschikbaar op Blackboard);

Aangeraden:

 • Baker, A & Hengeveld, K. (eds.) (2012.) Taal en Taalwetenschap. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Dhr. Dr. E.H. van Emde Boas