Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2a (A-groep)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Latijn taalverwerving 1a hebben gedaan.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Latijn taalverwerving 1a. In deze cursus wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van de cursus is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Latijnse tekst met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) te lezen.

Net als in de eerste cursus is de precieze inhoud van de colleges afhankelijk van het niveau van de deelnemers, en kan het door het kleine aantal studenten gemakkelijk op de individuele behoefte van de student afgestemd worden.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van klankleer, morfologie, syntaxis, pragmatiek, stamtijden, en vocabulaire;

  • Studenten met een beperkte kennis van het Latijn (geen kennis tot maximaal 4 jaar onderwijs) tot een niveau brengen waar zij een Latijnse tekst met hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) kunnen lezen;

  • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (30%);

  • Schriftelijk tentamen (70%)

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt. Indien het geheel onvoldoende is, vervalt het resultaat van de tussentoets. In dat geval is het resultaat van de herkansing het cijfer voor het college.

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor basisinformatie.

Literatuur

  • Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a.), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks e.a.), 9e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl