Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2 (B/C-groep)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2a.

Verder is de cursus in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau, mits zij in het eerste blok Latijn taalverwerving 1 hebben gevolgd.

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis; voortzetting van het verwerven van grotere vertaalvaardigheden door de lectuur van passages uit Latijnse prozateksten.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving van elementaire kennis op het gebied van stamtijden, vocabulaire, syntaxis;

  • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid; (incl. het zelfstandige lezen van teksten m.b.v. een wetenschappelijk commentaar);

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstudie

Toetsing

  • Tussentoets (30%) tijdens het college;

  • Eindtoets (70%).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt. Indien het geheel onvoldoende is en u aan de herkansing moet deelnemen, vervalt het resultaat van de tussentoets. In dat geval is het resultaat van de herkansing het cijfer voor het college.

Blackboard

Tijdens de eerste bijeenkomst zal bekend gemaakt worden waarvoor Blackboard gebruikt wordt.

Literatuur

De te lezen Latijnse lectuur zal tijdens het eerste college beschikbaar worden gesteld. Studenten dienen aan te schaffen:

  • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

  • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, Maastricht (elke druk is goed);

  • Woordenboek LA-NL, aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Meer informatie Studeren à la carte
Meer informatie Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl
Mw. Dr. S.T.M. De Beer