Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 2a (A-groep)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Verder is het college toegankelijk voor studenten die in het eerste blok Grieks taalverwerving 1a hebben gedaan.

Beschrijving

Dit college is het vervolg van Grieks taalverwerving 1a. In het tweede college wordt de bestudering van de leergang Mouseion voortgezet en afgerond. We lezen een redevoering van Lysias (in een vereenvoudigde versie).
De opzet is verder geheel gelijk aan die van het eerste college in die zin dat de leergang op de voet gevolgd wordt. In dit college wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van het college is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Griekse tekst met de nodige hulpmiddelen te lezen.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van klankleer, morfologie, syntaxis, pragmatiek, stamtijden, en vocabulaire.

  • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid.

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, en over de inhoud van de gelezen stof.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets;

  • Schriftelijke eindtoets aan het eind van het college met een eenvoudige vertaling Grieks-Nederlands, vragen over de grammaticale stof die in de (behandelde hoofdstukken van de) leergang aan de orde is geweest, en een toets over de basiswoordenschat.

De eindtoets moet minimaal worden afgesloten met een 5,5.

Als voor de tussentoets een hoger (voldoende) resultaat wordt behaald dan voor de eindtoets, dan worden deze resultaten gemiddeld (beiden tellen 50% mee in het eindresultaat).

Als voor de tussentoets een onvoldoende resultaat wordt behaald, maar voor de eindtoets een voldoende, dan vervalt de onvoldoende van de tussentoets.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Studenten kunnen alvast de syllabus Grieks bestellen, die ze ook voor Taaltraining Grieks A nodig hebben in semester 2 (met de Griekse tekst die we ook in Mouseion lezen):

Verder gebruiken we bij dit college dezelfde boeken als bij Grieks Taalverwerving 1a:

  • T. Mekking en J. Oranje, Mouseion, Leeuwarden (Eisma), ca. €50 (ISBN 9086592309). (N.B. Mouseion is een nieuwere versie van het boek Een nieuwe basis. Dat boek kan eventueel ook gebruikt worden);

  • Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk.

  • R. Appel, A. Baker, K. Hengeveld, F. Kuiken en P. Muysken (eds.), Taal en Taalwetenschap, Malden & Oxford, Blackwell 2002;

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Contact

Mw. Dr. M. van Raalte