Studiegids

nl en

Chinese taalkunde: ideeën over het Chinees

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Tenminste één BA2 college over Chinese taalkunde of het college Inleiding taalwetenschap van de opleiding Taalwetenschap.

Beschrijving

Over het Chinees is en wordt van alles beweerd. Het Chinees is een primitieve taal genoemd, de oertaal aller talen. Het is een logische taal genoemd, een creolentaal, een analytische taal, een arme taal, een rijke taal, een taal zonder adjectieven, een taal zonder vraagwoorden, etc. We gaan in dit college na wat er waar is van deze beweringen.

Studielast

140 uren (5 EC x 28 uur)

  • contacturen: 26 uur

  • voorbereiding voor colleges: 20 uur

  • opdrachten: 56 uur

  • werkstuk: 38 uur

Leerdoelen

Kennis: Door te kijken naar wat er over het Chinees beweerd is en na te gaan wat ervan steekhoudend is, krijgen we niet alleen een beter begrip van de eigenschappen van het Chinees, maar ook van de taalkundige noties die in dit soort discussies een rol spelen.

Verdere ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals:
—het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;
—kritisch en analytisch lezen en luisteren;
—mondelinge en schriftelijke verslaglegging (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie het collegerooster op de website van de opleiding voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijke en mondelinge opdrachten (60%) en een afsluitend werkstuk (40%). Compensatie mogelijk, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet lager zijn dan een vijf.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Literatuur zal worden opgegeven aan het begin van het college en gaandeweg via Blackboard.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.
anmelden via uSis.

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

R. Sybesma