Studiegids

nl en

Krantenlezen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Modern Chinees II: Lezen en schrijven

Beschrijving

Tijdens dit college lezen we artikelen uit kranten uit China, Taiwan, Hongkong en Singapore, over een veelheid aan actuele onderwerpen. Ter verhoging van de actualiteit zullen de stukken per week gekozen worden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student een goede vaardigheid opgedaan in het lezen van Chinese krantenartikelen. De student zal vertrouwd zijn geraakt met de opbouw van de artikelen en met het jargon en de zinsbouw van journalistiek proza. Dankzij een breed scala aan onderwerpen is een aanzienlijke verrijking van de schriftelijke woordenschat gegarandeerd.

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

Rooster

Zie opleidingswebsite Chinastudies

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Twee vertaalopdrachten (50%) en een slottentamen (50%). Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde van deze onderdelen (samen 100%). Wie voor de twee vertaalopdrachten gemiddeld een onvoldoende scoort van 4 of hoger, mag een derde opdracht maken om het cijfer op te halen. In dat geval tellen de drie opdrachten samen voor 50%. Het slottentamen (50%) kan apart herkanst worden.

Alle vertalingen hebben als doeltaal het Nederlands; uitzonderingen alleen met schriftelijke instemming van de docent. Voor de vertaalopdrachten worden de deadlines tijdig via de webpagina van het college bekendgemaakt. Alleen opdrachten afgedrukt op papier kunnen als ingeleverd gelden. Bij te laat inleveren wordt minimaal een heel punt afgetrokken van het deelcijfer, en vervolgens een punt per dag.

Blackboard

Geen

Literatuur

Per week zal bekend worden gemaakt welk artikel er gelezen gaat worden via de webpagina (zie onder Informatie).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof, mail: jeroenATwiedenhof.nl

Zie Website