Studiegids

nl en

Modern Chinees IIb: verstaan en spreken

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Engels en Mandarijn.

Studielast

(2 ECTS eerste semester + 7 ECTS tweede semester =) 9 ECTS * 28u = 252 uur

Leerdoelen

  • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Eerste en tweede semester, twee contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Class oral assignment 15%

  • Class listening test and preparation 30%

  • Slottentamen aan het einde van het semester 55% (luistertoets 15%, mondeling 40%)

Bij de herkansing moet je beide onderdelen herkansen, het is niet mogelijk alleen luistervaardigheid of alleen spreekvaardigheid te herkansen.
Het eindcijfer voor Modern Chinees IIb: spreken en verstaan dient voldoende te zijn. Het is niet mogelijk een onvoldoende eindcijfer voor MCIIb: spreken en verstaan te compenseren met Modern Chinees IIa: spreken en verstaan.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Eerste semester

  • H.G. Jin, Crossing Paths, Cheng & Tsui Company (2003).

Tweede semester

  • Syllabus: C. Lin, Y.Z. Zhang and A. Keijser, Intermediate spoken Mandarin, Leiden: Sinologisch Instituut (2010). Te koop bij Studiepunt Geesteswetenschappen.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mrs. Wang Ying-Ting MA