Studiegids

nl en

Orale Tradities van Zuid en Zuidoost Azië

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse SSEAS of gelijkwaardige kennis hebben van Zuid-en Zuidoost-Aziatische geschiedenis en samenleving. U kunt contact opnemen met de studieadviseur, Nicole A.N.M. Van Os of Dr. A.T.P.G. van Engelenhoven, als u geïnteresseerd bent in het volgen van deze cursus, maar niet de bovengenoemde eis voldoet.

Beschrijving

‘Orale tradities’ is een paraplu term voor het geheel aan voorgedragen kunstvormen. In dit college wordt ingegaan op het verschijnsel ‘verhalen vertellen’ of storytelling. Storytelling komt voor in alle talen en culturen van de wereld en is als dusdanig een duidelijk omlijnde entiteit. Desalniettemin blijken er verschillen van opvatting te bestaan tussen de verscheidene culturen. Dit college beoogt een inleiding te geven in de studie van het gesproken woord aan de hand van voorbeelden uit Zuid-Azië (o.a. Karnataka) en insulair Zuidoost-Azië (o.a. Zuidwest Molukken).

Leerdoelen

 • wat is oraliteit en ‘orale cultuur’?

 • inleding semiotiek gericht op storytelling

 • verteltypes en relevantie: sprookje versus legende versus mythe

 • narratieve kennismanagement: variatie en ‘invariatie’ van verhalen

 • voordracht versus perceptie: vertel- en luisterstrategieën

 • documentatie van volksverhalen: onderweg naar geletterdheid?

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

5 EC = 140 uur.

Werkcollege: 13 × 2 uur = 26 uur
Leesopdrachten: 11 × 5 = 55 uur
Voorbereiding tussentoets = 20 uur
Voorbereiding presentatie = 8 uur
Paper = 31 uur

Toetsing

 • wekelijkse leesopdrachten:10% van eindcijfer

 • midterm opdracht: 20% van eindcijfer

 • presentatie: 20% van eindcijfer

 • eindpaper: 40% van eindcijfer

 • aanwezigheid/participatie:10% van eindcijfer

Om de cursus succesvol af te ronden moet een “6” of meer voor het geheel (gewogen gemiddelde van alle elementen) gehaald worden. Er is geen mogelijkheid tot herkansing.

De cursus vormt een geïntegreerd geheel. Alle elementen moeten in hetzelfde academische jaar worden afgelegd. Het is niet mogelijk de resultaten van een deeltentamen mee te nemen naar het volgende jaar.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • o.a. stukken uit Ong, Walter J., 2002, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London: Routledge.

 • Verdere literatuur wordt tijdens college vastgesteld.

Aanmelden

Aanmelding via uSis is verplicht.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.T.P.G. van Engelenhoven