Studiegids

nl en

Sterrenstelsels en Kosmologie

Vak
2013-2014

Omschrijving

Dit college behandelt de eigenschappen van de belangrijkste bouwstenen van het heelal: melkwegstelsels. Aan bod komen hun classificatie en beschrijving van hun componenten zoals gas, stof, sterren en donkere materie. In enig detail wordt ingegaan op de bewegingen van de deeltjes in de gravitatie potentiaal van sterrenstelsels. Evenwichts modellen van sterrenstelsels worden geconstrueerd. Uit vergelijking met waarnemingen wordt de massa verdeling van sterrenstelsels bepaald, en daaruit blijkt dat sterrenstelsels gedomineerd worden door donkere materie, en supermassive zwarte gaten hebben in het centrum. Geruime tijd wordt besteed aan de grote vraag: hoe vormden de melkwegstelsels zich? Verder wordt er aandacht geschonken aan eigenschappen van het heelal op zeer grote schaal. Beschreven zal worden hoe het heelal mede onder invloed van donkere materie en energie van het vacuum expandeert, en hoe sterrenstelsels daarin vormden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges + huiswerk opgaven

Literatuur

Alle stof wordt beschreven in handouts die op de website beschikbaar worden gesteld, en worden uitgedeeld. Nuttige achtergrond boeken:
Galactic Dynamics (2008, second edition) Binney and Tremaine Extragalactic Astronomy and Cosmology, Peter Schneider

Rooster

Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Schriftelijk op 26 juni 2014. Zie ook het Rooster).

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. M. (Marijn) Franx
Assistenten: Gilles Otten en Margot Brouwer

College website voorjaar 2013