Studiegids

nl en

Statistische Fysica 1

Vak
2013-2014

Omschrijving

De statistische fysica slaat een brug tussen de microscopische wereld van bijvoorbeeld atomen en moleculen en het daaruit voortvloeiende collectieve gedrag op de macroscopische schaal, dat beschreven wordt door de thermodynamica. Het begrip temperatuur en het feit dat grote aantallen deeltjes beschreven moeten worden spelen daarin een cruciale rol. Met de theorie van waarschijnlijkheden en de ensembletheorie van Gibbs als gereedschap wordt de statistische fysica van systemen in evenwicht ontwikkeld en toegepast op gassen, vloeistoffen en andere voorbeelden, zoals rubber en magnetische systemen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Daijiro Yoshioka, Statistical Physics, An Introduction (Springer Verlag, Berlin, 2007, ISBN-10 3-540-28605-5, ISBN-13 978-3-540-28605-9

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk (zie Blackboard voor oefententamens).
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Basiskennis wiskunde; klassieke mechanica; géén quantummechanica.

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. J.W.M. Frenken (Joost)
http://www.physics.leidenuniv.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=240&PID=64
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via http://www.physics.leidenuniv.nl/sections/cm/ip/Onderwijs/STF1/index.htm