Studiegids

nl en

Wiskunde Basisvaardigheden

Vak
2013-2014

Omschrijving

Naast voor de natuur- / sterrenkunde belangrijke wiskundige vaardigheden uit het wiskundeprogramma van het VWO worden ook enkele uitbreidingen behandeld zoals complexe getallen, het vector in- en uitproduct en impulsbehoud.
Dit college wordt als service aangeboden.
Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat alle studenten dit vak volgen. Het wordt als steun in de rug ervaren.

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor/werkcollege

Rooster

Rooster

Tentamen

Elk college worden collegesamenvattingen, opgaven en huiswerkopgaven uitgedeeld. Elk college moeten de huiswerkopgaven ingeleverd worden. Bij voldoende resultaat slagen de studenten voor het vak. Geen tentamen. Wel een hertentamen als de huiswerkopgaven niet met een voldoende resultaat zijn afgerond.

Meer info

Contactgegevens docent: Dhr J.A.M. van Ostaay MSc
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).