Studiegids

nl en

Speciale Relativiteitstheorie

Vak
2013-2014

Omschrijving

Het college geeft een inleiding in de speciale relativiteitstheorie en toepassingen in de natuurkunde. Uitgangspunt zijn Einstein’s postulaten dat eenparige beweging de natuurwetten niet
verandert en dat de snelheid van het licht identiek voor elke eenparig bewegende waarnemer. Dat leidt tot verrassende conclusies voor de begrippen tijd en ruimte, energie, impuls en
massa. De centrale wiskundige formulering van de theorie is de Lorentz-transformatie.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Literatuur

  • University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman: (11th edition), Addison Wesley 2003, ISBN 0-8053-8684-X.Hoofdstuk Relativity, Ch. 37 in 11th Edition, (dit boek wordt gebruikt bij meerdere vakken).

  • Syllabus

Rooster

Rooster

Tentamen

1/3 Opgaven en 2/3 Schriftelijk eindtentamen (met de conditie dat je het tentamen moet halen, om een voldoende voor het eindcijfer te krijgen) op 25 oktober 2012 (zie ook het Tentamenrooster).

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. J.W. van Holten
Contactgegevens assistent: Dhr B.B. Ochsendorf MSc

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).