Studiegids

nl en

Programmeermethoden

Vak
2013-2014

De programmeertaal C++, inclusief recursie en pointers. Elementaire algoritmen, in het bijzonder op het gebied van sorteren en zoeken. Modulair programmeren. Object-georiënteerd programmeren.
Doelstelling: Het leren ontwikkelen van programma’s in een imperatieve programmeer-taal (C++); het leren van een aantal eenvoudige algoritmen. Het kunnen schrijven van computerprogramma’s in C++. Het kunnen vertalen van (eenvoudige) problemen en oplossingen naar C++. Eerste kennismaking met principes uit de software engineering; eerste kennismaking met datastructuren. Leren omgaan met diverse computer-systemen (Windows en Linux).

Verplichte literatuur
Dictaat en sheets, verkrijgbaar via de website
Aanbevolen literatuur
W. Savitch, Absolute C++, Addison-Wesley, fourth edition, 2009 (oudere drukken zijn ook goed)
Werkvorm
Hoorcollege; werkcollege grotendeels in computerzalen
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus vier programmeeropdrachten

Vakcode TU Delft
TI1010TW (dit vak heet “Inleiding programmeren” in Delft)

Links
Homepage Programmeermethoden