Studiegids

nl en

Koptische landschappen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een afgeronde propedeuse in de Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Een van de fascinerende kanten van Egypte is de historische diepte van het landschap. In één streek, plaats of zelfs tempel kunnen verschillende perioden van Egyptes lange geschiedenis hun sporen hebben nagelaten. In dit college worden die diepte geëxploiteerd met een accent op de ‘Koptische tijd’ (late oudheid-vroege middeleeuwen) en met bijzondere aandacht voor historische veranderingsprocessen.
Voor een jaarlijks wisselende regio in Egypte of Nubië wordt gekeken naar de beschikbare geschreven en archeologische bronnen en naar wat die kunnen vertellen over de ‘post-faraonische’ geschiedenis van die streek of plaats.
Bij dit werkcollege horen in samenwerking met medestudenten uit te werken opdrachten (a.h.d.v. literatuur).

Leerdoelen

Voor een nader te bepalen streek van Egypte voor een bepaalde periode (late oudheid-vroege middeleeuwen) grotere groepen schriftelijk en/of archaeologisch bronnenmateriaal leren opzoeken en hanteren; a.d.h.v. de bestaande literatuur over deze bronnen relevante onderzoeksvragen identificeren; hiervan in een mondelinge presentatie (ondersteund door powerpoint en/of hand-out) en een schriftelijke samenvatting (korte paper) verslag doen. Bij het uitwerken van de opdrachten en het voorbereiden van de presentaties leren samenwerken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • College’s/presentaties: ca. 20 uur

  • Literatuuronderzoek: ca. 40 uur

  • Voorbereiding mondelinge presentatie: ca. 40 uur

  • Schrijven kort onderzoeksverslag: ca. 40 uur

  • Totale studielast: 140 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

  • Mondelinge presentatie: 40%

  • Paper: 60%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor algemene informatie en literatuuropgave. ### Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.
Als algemene achtergrond wordt bekendheid verondersteld met: D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt: assimilation and resistance, Princeton 1998.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof. dr. J. van der Vliet