Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 1 (B/C-groep)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1a.

Verder is het college in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau.

Beschrijving

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de Latijnse vormleer en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving van elementaire kennis op het gebied van stamtijden, vocabulaire, syntaxis;

  • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid; (incl. het zelfstandige lezen van teksten m.b.v. een wetenschappelijk commentaar).

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie. Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit twee componenten:

  • Tussentoets (30%), bestaande uit vocabulaire, stamtijden en oefeningen over de behandelde grammaticale stof;

  • Eindtoets (70%), bestaande uit vocabulaire en stamtijden, grammatica en een gezien en ongeziene vertaling.

Indien het geheel onvoldoende is en u aan de herkansing moet deelnemen, vervalt het resultaat van de tussentoets. In dat geval is het resultaat van de herkansing het cijfer voor het college.

Blackboard

Er wordt in beginsel geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, (Maastricht: J. Schenk, verscheidene drukken);

  • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse Grammatica, (Bussum: Paul Brand, laatste druk);

  • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

  • Woordenboek LA-NL, aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 5e editie, Amsterdam UP, 2009.

De te lezen Latijnse lectuur (een gedeelte van Caesar De Bello Gallico) zal tijdens het eerste college beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Meer informatie Studeren à la carte
Meer informatie Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. S.T.M. de Beer
Dhr. Dr. C.H. Pieper