Studiegids

nl en

Osmaans 1

Vak
2013-2014

Toegangseis

Grammatica modern Turks 3 (eindniveau grammatica 1e jr).

Beschrijving

De cursus beoogt de student inzicht te geven in de beginselen van de Osmaans-Turkse schrijftaal. Het Osmaans is de directe voorloper van het moderne Turks dat nu in Turkije gesproken en geschreven wordt en was gangbaar in alle gebieden van het Osmaanse Rijk dat zich ontwikkelde van een klein vorstendom in Noord West Anatolië in de veertiende eeuw tot een wereldrijk dat zich in de eeuwen daarna ging uitstrekken van Noord Afrika tot in de Kaukasus en van Hongarije tot aan Jemen. Het woord ‘Osmaans’ is afgeleid van de naam Osman, de grondlegger van de sultansdynastie die het Rijk bestuurde. Kenmerkend voor deze taal, die overigens een duidelijke ontwikkeling doormaakte door de eeuwen heen, was dat hij geschreven werd in het Arabische schrift en dat hij, in de meest uitgewerkte, verheven stijl, een schat aan leenwoorden en leenconstructies uit het Arabisch en het Perzisch bevatte. Met het uiteenvallen van het Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de komst van de Republiek onder leiding van Atatürk kwam er ook een eind aan het Osmaans als specifieke variant van het Turks: het Arabische alfabet werd afgeschaft in 1928 en de schrijftaal werd onderworpen aan een proces van zuivering en vernieuwing. De student zal kennismaken met de kenmerkende aspecten van de taal en zal gevraagd worden door middel van oefeningen zich te trainen in analyserend vermogen en herkenning van het woordbeeld in het Arabische schrift alsmede de woorden en constructies ontleend aan het Arabisch en Perzisch. De student zal tevens leren werken met het beschikbare ‘apparaat’: de literatuur die hem/haar ten dienste staat voor het oplossen van vragen van grammaticale en lexicale aard. ### Leerdoelen

Doel is het ontwikkelen van een graad van leesvaardigheid die de student in staat zal stellen niet al te moeilijke Osmaans-Turkse teksten te begrijpen zodat hij/zij deel zal kunnen nemen aan het accentcollege Osmaans 2. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Teksten Turks 1-3, Conversatie Turks 1-3 en Osmaans 1-2 behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Maximaal mogen met geldige reden twee bijeenkomsten gemist worden. Participatie aan het college komt tot uitdrukking in de beoordeling.

Studielast

Toetsing

Deeltoets 1 (40%): Actieve deelname aan het college blijkende uit het per email voor aanvang van het college inleveren van het zelfstandig gemaakte huiswerk en actieve bijdrages aan het college.
Eindtoets (60%): Schriftelijk tentamen (met o.a. Osmaanse woorden/uitdrukkingen ter vertaling en korte tekst ter transcriptie/vertaling).

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Syllabus (digitaal beschikbaar bij de docent)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.Schmidt

Opmerkingen

Bij aanvang van de cursus zal de student een werkrooster en lesmateriaal overhandigd worden.
Deze cursus kan in het Engels gegeven worden.