Studiegids

nl en

Literatuur van het Midden-Oosten 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de gemeenschappelijke genres, stromingen en poëtische vormen van de Arabische, Perzische en Turkse literaturen, waarin zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden in vertalingen een algemeen overzicht wordt geschetst. Ook de religieuze literatuur en de rijke islamitische mystieke tradities komen aan bod, waaronder meesterwerken van de dichtermysticus Jalal al-Din Rumi en Ibn al-Farid. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken aan hofcultuur en de ‘hoge’ literatuur, wordt ook ingegaan op volksliteratuur en de interactie tussen volkse- en hofpoëzie. De studenten maken ook kennis met de belangrijke islamitische handschriftencollectie die de universiteit Leiden rijk is.

Naast de rijke klassieke Arabische, Perzische en Turkse literatuur wordt ruime aandacht besteed aan de moderne Europese stromingen zoals realisme, modernisme, postmodermisme etc. en de invloed van de Europese literatuur op de ‘Midden-Oosten’ literatuur. Literatuur en politiek gaan samen in de 19e en de 20ste eeuwse Midden-Oosten en daarom zullen we een aantal thema’s zoals de positie van de vrouw, de ongemakkelijke relatie van het Midden-Oosten met Europa en de opkomst van nationalisme, panislamisme, antitraditionalisme, etc. behandelen.

Leerdoelen

Doel van deze cursus is de studenten een breed inleidend overzicht te geven in de historische ontwikkelingen binnen de Arabische, Perzische en Turkse literatuur van de 7e eeuw tot heden. Daarnaast wordt inzicht geboden in de verschillende literaire stromingen, genres en vormen, en de wisselwerking tussen de drie literaire tradities. Door het bestuderen van de literaire genres in Arabisch, Perzisch en Turks krijgen studenten inzicht in de samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de literaturen van de regio. Na afloop van de cursus hebben de studenten tevens een algemeen literair-wetenschappelijk kader en zijn zij bedreven in het omgaan met de bibliotheek op het literaire vakgebied.

De cursus sluit aan bij een aantal literatuurcolleges van Arabisch, Perzisch en Turks, bijvoorbeeld de cursus Literaire Analyse waarbij studenten een wetenschappelijke methode voor literatuur analyse aanleren en toepassen op teksten in de taal van de hoofdrichting.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges en het talenlab. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Informatie volgt.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met multiple-choice vragen (60%)

 • 2 papers (ieder 1000 woorden, 40%) – 1 paper in het eerste blok en 1 paper in het tweede blok
  Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard

Blackboard wordt bij deze cursus gebruikt voor het ter beschikking stellen van actuele informatie en studiemateriaal.
zie ook: Persian Studies

Literatuur

Aanschaffen:

 • Reader (beschikbaar via blackboard)

Verder lezen Arabische Literatuur (Facultatief)

 • R. Allen, An Introduction to Arabic Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

 • G.J. van Gelder, Een Arabische Tuin, Klassieke Arabische Poëzie, Amsterdam/Leuven, Uitgeverij Bulaaq, 2000.

 • A. Vrolijk, De taal der engelen, 1250 jaar klassiek Arabisch proza, Amsterdam/Antwerpen, uitgeverij Contact. (Moeilijk te krijgen. Docent geeft hier tzt nog informatie over via Blackboard)

Verder Lezen: Perzische literatuur: (Facultatief)

 • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam, Bulaaq, 2002 (of latere druk).

 • Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam, Quist, 2006.

 • J.T.P. de Bruijn, Persian Sufi Poetry: An Introduction to the Mystical Use of Classical Poems, Richmond, Curzon Press, 1997.

 • Karimi-Hakkak, An Anthology of Modern Persian Poetry, New York, Westview Press (Modern Persian Literature Series No. 1), 1978.

 • Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam, Quist, 2007.

 • Saadi, De Rozentuin, vertaald door J.T.P. de Bruijn, Amsterdam, Bulaaq, 1997.

Verder Lezen Turkse literatuur (Facultatief)

 • Kemal Silay, An Anthology of Turkish Literature, Bloomington, Indiana, 1996.

 • Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn, Moderne Turkse verhalen, Amsterdam, Uitgeverij Atlas, 2005.

 • Çimen Günay, De Turkse Roman: Een Overzicht

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab