Studiegids

nl en

Hedendaags hindoeïsme

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak is alleen voor studenten Wereldgodsdiensten, specialisatie Hindoeïsme.

Beschrijving

In deze cursus ligt de nadruk op de diversiteit van het hedendaags hindoeïsme – de verschillende vormen en verschijningen die in de laatste eeuwen zijn ontwikkeld zowel binnen als buiten India. In het eerste deel van de collegereeks wordt het hindoeïsme besproken tegen de achtergrond van traditie, moderniteit, kolonialisme, orientalistiek en het post-modernisme. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de de Hindoe Diaspora, de verspreiding van het hindoeïsme over de wereld met o.a. aandacht voor Nederland, het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten.
Naast de traditionele vormen van hindoeïsme in en buiten India, wordt ook ingegaan op de opkomst van moderne vormen en de daarbijbehorende spiritualiteit.

Leerdoelen

Het krijgen van inzicht in de dynamiek en diversiteit van het hindoeïsme als religie zoals die zich tegenwoording wereldwijd manifesteert. De student moet in staat zijn bronnen kritisch te beoordelen of interpreteren op grond van bv. historische en contekstuele indicatoren, en dus zelfstandig kunnen reflecteren op fundamentele thema’s van het hedendaags hindoeïsme.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Actieve bijdrage op college, tussentoets en een eindpaper.

Blackboard

Ja, voor info en algemene mededelingen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Contact opnemen met prof dr A.F. de Jong