Studiegids

nl en

Hedendaagse Kunstgeschiedenis van Latijns-Amerika

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Alleen voor hoofdvakkers LAS

Beschrijving

Deze cursus heeft als doel
a) een breed overzicht te bieden van de kunst in Latijns-Amerika uit de 20e en 21ste eeuw vanaf de Modernismen van de jaren ’20,
b) verbanden te leggen tussen de veranderingen in de kunst en de lokale sociale processen
c) vanuit een kritisch perspectief de centrum-periferie relaties te analyseren die met de ontwikkeling van de kunst zijn ontstaan, in het bijzonder met Europa.

Speciale aandacht zal worden geschonken aan specifieke bewegingen en voorbeelden uit de kunst van het bestemmingsland (Argentinië, Brazilië of Chili).

Voor de studenten die dit vak volgen in Brazilië is de voertaal van het vak Portugees.

Leerdoelen

Kennismaken met theoretische en praktische benaderingen uit de 20e eeuwse Kunstgeschiedenis van Latijns-Amerika
Kritisch leren lezen en denken
Het oefenen van mondelinge presentaties en discussies in het Spaans
Leesstrategieën verder ontwikkelen

Rooster

Tweede jaar, eerste semester, tweede blok

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Mondelinge presentatie + deelname discussies.
Open boek paper (paper geschreven tijdens het college)

Blackboard

Blackboard geeft informatie over de literatuur.

Literatuur

Zie blackboard.

Contact

Prof.dr. L. Rodríguez Carranza. Uitsluitend via e-mail

Opmerkingen

Deze cursus wordt aangeboden in Argentinië, Brazilië of Chili (afhankelijk van de keuze van de student). Deze cursus is gericht op de Kunstgeschiedenis van het land waar de cursus wordt gegeven.