Studiegids

nl en

De stad in Latijns-Amerika

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, en ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing. In deze cursus worden de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd.

Leerdoelen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de steden van Latijns-Amerika in de 20ste eeuw? Is er iets ‘Latijns-Amerikaans’ aan de groeipatronen en problemen van deze steden? Het programma bestaat uit zes onderdelen:
1. Ongelijkheid: Lima
2. Right to the city: Sao Paolo
3. Veiligheid: Caracas
4. Segregatie: Santiago
5. Globalisering: Mexico Stad
6. Outsourcing en de maquila industrie: Ciudad Juárez

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Onderzoek in groepen (think-tanks) en presentatie tijdens de werkcolleges, en een eindstuk.

Het eindstuk (1.500 woorden) wordt geschreven over een thema/stad naar keuze in overleg met de docent. De evaluatiecriteria worden tijdens de cursus besproken.

Het eindcijfer (100%) voor deze cursus bestaat uit:
Presentatie (10%)
Think-tank (30%)
Eindstuk (60%)

Blackboard

De informatie via Blackboard stelt informatie ter beschikking over thema’s voor de werkgroepen.

Literatuur (voorlopig)

  • Alba, C. (2012). ‘Local Politics and Economic Globalization from Below: The Peddler Leaders of Mexico City’s Historic Center Streets’. In G. Mathews, G. Lins Ribeiro, C. Alba Vega (Eds.). Globalization from Below The World’s Other Economy. London: Routledge: 203-220.

  • Dominguez, E. Et al (2010). ‘Women workers in the maquiladoras and the debate on global labor standards’. Feminist Economics 16(4): 185-209.

  • Earle, L. (2012). ‘From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo’. Journal of Latin American Studies 44(1): 97-126.

  • Ioris, A. A.R. (2012). ‘The persistent water problems of Lima, Peru: Neoliberalism, institutional failures and social inequalities;. Singapore Journal of Tropical Geography 33: 335–350.

  • Portes, A., & Roberts, B. R. (2005). ‘The free-market city: Latin American urbanization in the years of the neoliberal:experiment’. Studies in Comparative International Development (SCID) 40(1): 43-82.

  • Salcedo, R., & F. Sabatini (2010). ‘Gated communities and the poor in Santiago, Chile: Functional and symbolic integration in a context of aggressive capitalist colonization of lower‐class areas’. Housing Policy Debate 18(3): 577-606.

  • Zubillaga, V. (2009). ‘Gaining Respect’: The Logic of Violence among Young Men in the Barrios of Caracas, Venezuela’. In G.J. Jones & D. Rodgers (Eds.). Youth violence in Latin America: Gangs and juvenile justice in perspective. New York: Palgrave Macmillan: 83-104.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dhr. Dr. J.C.G. Aguiar, +31 (0)71 527 2189.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.