Studiegids

nl en

Yucateeks Maya

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propadeuse Taalwetenschap en/of Archeologie

Beschrijving

Het Yucateeks Maya (Mayathan) is een van de talen van de Maya-taalfamilie en wordt gesproken op het schiereiland Yucatán in Mexico door ca. 800.000 mensen. Het Yucateeks heeft een werkwoord-initiële woordvolgorde, is gedeeltelijk ergatief van structuur (‘split ergative’) en kent een uitgebreid systeem van ‘numeral classifiers’. Het onderscheidt verschillende typen van bezit (vervreemdbaar, onvervreemdbaar, etc.). Het Yucateeks kent toononderscheidingen en geglottaliseerde medeklinkers.
Deze cursus geeft een korte inleiding tot de geschiedenis van het Maya in Yucatán en een gedetailleerd overzicht van de grammatica, alsmede de basiswoordenschat, van het hedendaagse Yucateeks. De leeslessen zijn gebaseerd op gespreksmateriaal, kort verhalen en mythen die tijdens veldwerk zijn verzameld.

Leerdoelen

Leerdoel 1: de student verwerft kennis van en inzicht in de grammatica en het klanksysteem van het Yucateekse Maya met aandacht voor de historische achtergrond en ontwikkeling van de betrokkene taal.

Leerdoel 2: de student wordt in staat gesteld eenvoudige teksten in het Yucateeks te interpreteren en te vertalen met behulp van een woordenboek.

Leerdoel 3: de student zal beschikken over de taalvaardigheidsbasis om in een veldwerksituatie zijn/ haar praktische gebruikskennis van het Yucateeks verder te ontwikkelen, met name in het kader van antropologisch of archeologisch onderzoek.

Leerdoel 4: de student zal beschikken over de noodzakelijke talige basis om een studie van het koloniale en pre-koloniale Yucateeks en het Maya-hiërogliefenschrift op te vatten.

Leerdoel 5: De student verwerft kennis van en inzicht in de socio-economische situatie van de hedendaagse Yucateekse Maya.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

280uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 140

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 114

Toetsing

Aanwezigheid en participatie in college: 30%
Wekelijkse opdrachten en huiswerk: 30%
Werkstuk: 60%

Blackboard

Ja Blackboard

Literatuur

Woordenboek: Bestudering vooraf niet noodzakelijk. Bestellen via bookfinder.com of lenen uit de UB. Liever kopen want het woordenboek wordt intensief gebruikt.

V. Bricker, E. Po’ot Yah and O. Dzul de Po’ot, A Dictionary of the Maya Language as spoken in Hocabá, Yucatán (University of Utah Press, Salt Lake City 1998).

Verder:

W. Hanks, Referential practice: language and lived space among the Maya (University of Chicago Press, Chicago 1990)

A. Re Cruz, The two milpas of Chan Kom: a study of socioeconomic and political transformations in a Maya community (State University of New York Press: Albany, 1996)

Christine A. Kray, The sense of tranquility: bodily practice and ethnic classes in Yucatán (Ethnology 44(4):337-55, 2005)

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Bij de docent