Studiegids

nl en

Trio Taal en Cultuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Taalwetenschap

Beschrijving

Taal is een van de meest practische repositoria van cultuur, dus hoe beter om een volk te leren kennen dan van binnenuit namelijk door de taal te leren? Dit college is een intensieve immersiecursus in het Trio en gaat over taal en cultuur. Hierdoor leer je denken net als een Trio Indiaan. Wij zullen gebruik maken van een downloadable Trio grammatica, en verschillende antropologische en etnolinguistische artikelen. Om het glossen te oefenen zullen aanvullende Trio teksten uitgedeeld worden.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel. Zie ook hieronder, bij “Eindtermen”
1. Een basisvocabulair ontwikkelen voor alledaagse gebruik
2. De orthografie van het Trio herkennen, Trio klanken produceren, en schrijven naar dictée
3. Zinnen en vragen leren produceren volgens de behoeftes van beginners
4. Begrip van vaakgebruikte woorden en uitdrukkingen demonstreren in gesproken vragen, zinnen, en directieven in de sociale context
5. Basis grammaticale elementen van de taal herkennen en gebruiken, bv. woordklassen en transities van de ene woordklasse naar een andere
6. Trio teksten leren lezen en een morfologische interlineaire vertaling schrijven
7. De geschiedenis van de Trio groep bediscussieren en leren over de nationale context
8. Culturele aspecten van taalgebruik en gespecialiseerd vocabulair identificeren

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

140 uur – college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, tijd voor het maken van opdrachten, ter voorbereiding op het college : 55 – tijd voor het het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 59

Toetsing

Actieve participatie in discussie (inclusief discussiepunten op Blackboard) (30%)
Wekelijkse opdrachten, en mondelinge presentatie (30%)
Essay (40%)

Blackboard

Ja Blackboard
Ja, discussiepunten moeten wekelijks ingediend worden.

Literatuur

Carlin, Eithne B. 2004. A Grammar of Trio, a Cariban language of Suriname kan gedownload worden.
Andere literatuur en leesmateriaal en/of links voor download wordt tijdens het college meegedeeld.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Aanwezigheid bij elk college is verplicht.