Studiegids

nl en

Taalverwerving

Vak
2013-2014

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding tot de studie van kindertaalverwerking. Aspecten van de verwerving van fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek worden geïntroduceerd aan de hand van literatuur in combinatie met praktijkstudies. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van het taalaanbod, en de relatie tussen taaltheorie en kindertaaldata.

Leerdoelen

  • Inzicht verwerven in het basale proces van de eerste taalverwerving.

  • Leren omgaan met kindertaalgegevens.

  • Vanuit een theoretisch perspectief kindertaalgegevens kunnen categoriseren.

  • Hypotheses op kunnen stellen over de stappen die in de ontwikkeling gezet zouden kunnen worden.

  • Een basaal idee kunnen vormen hoe dergelijke hypotheses getoetst zouden kunnen worden.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Literatuur

Hoff, Erika (2001). Language Development. Wadsworth (Not-US version, 4th Ed.)

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Bij de docent