Studiegids

nl en

Taaltypologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Basale kennis van fonologie, morfologie, en syntaxis (BA1 Taalwetenschap of gelijkwaardig daaraan).

Beschrijving

Hoe verschillen talen in de wereld van elkaar? En aan welke algemene principes zijn ze, ondanks die verschillen, toch allemaal onderhevig? In de taaltypologie worden talen met elkaar vergeleken om deze verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. Dit college geeft een overzicht van woordstructuren en syntactische verschijnselen in talen van de wereld, met nadruk op fenomenen die niet in moderne westerse talen voorkomen. Daarnaast wordt besproken hoe taaltypologische kennis van nut kan zijn bij het doen van veldwerk op een nog onbekende taal. De focus zal hierbij liggen op talen van Azië, Afrika en Inheems Amerika.

Leerdoelen

  • Kennis van fundamentele noties en methoden uit de taaltypologie

  • Kennis van cross-linguistische structurele variatie, en de grenzen hieraan

  • Vaardigheid in het interpreteren van taalbeschrijvingen

  • Vaardigheid in het kunnen toepassen van typologische inzichten op primaire taaldata (zoals bijvoorbeeld verkregen in taalkundig veldwerk)

  • Inzicht in de wetenschappelijke literatuur en methoden van onderzoek op het terrein van taaltypologie

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Combinatie van Hoorcollege en Werkcollege

Toetsing

Opdrachten (50%)
Schriftelijk tentamen met open vragen (50%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

LET OP!
LITERATUUR GEWIJZIGD!

Was: T. Payne, Describing Morphosyntax. Cambridge University Press. 1997.

Is: Velupillai, Viveka. 2012. An Introduction to Linguistic Typology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (517 p. inclusief bijlagen en index)

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Contact

Dr. Marian Klamer

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.