Studiegids

nl en

Computationele taalkunde

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Semantiek 1, Syntaxis 1

Beschrijving

In dit kollege komt de vraag aan de orde, onder welke voorwaarden de betekenis van een zin berekenbaar is, en wat dat betekent voor de inrichting van de grammatika. Wil betekenis berekenbaar zijn, moet de grammatika een hoop bouwstenen voor die betekenis aandragen. Tegelijk is deze omschrijving ook beperkend: niet alles wat wij met betekenis in verband kunnen brengen, is berekenbaar. Daarom gaat dit kollege in op de aard en de reikwijdte van de bijdrages van de syntaxis en het lexikon aan de semantiek. Met name aan de struktuur van het lexikon worden hoge eisen gesteld. Meer in het bijzonder wordt gedemonstreerd dat syntaxis en semantiek weliswaar funktioneel verbonden zijn maar verschillende algebraïsche strukturen vertegenwoordigen, en dat het lexikon de bouwstenen van beide strukturen moet leveren. Tegelijk proberen we te achterhalen wat de impact van berekenbaarheid van betekenis is voor de taal- en informatietechnologie. Zowel in taalkundig als in technologisch perspektief worden de problemen en de opties gedemonstreerd met een bestaande en werkende taalmachine. De inzet van formele semantiek voor ontleding en voor generatie van taal wordt onder de loep genomen. In het kollege passeren onder meer de lambda-rekening, Turing machine, kategoriale grammatika, automatentheorie, logische vorm en onder-specifikatie, unifikatie, presuppositie, entailment en algoritmiek.

Leerdoelen

De studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en de grenzen van de berekening van betekenis. De studenten zijn in staat te beoordelen of bepaalde semantische vraagstukken een komputationeel model hebben en wat de rol van syntaxis en lexikon in zo’n model is.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk open-boek tentamen

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

  • G. Chierchia & S. McConnell-Ginet. Meaning and Grammar. MIT Press. 2000 of later

  • Artikelen, syllabi en presentaties die op kollege bekend worden gemaakt en/of via Blackboard verspreid

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Bij de docent