Studiegids

nl en

Fonologie 2

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Fonologie 1, of beschikkend over de kennis, zoals aangegeven bij de leerdoelen van Fonologie 1.

Beschrijving

In dit college wordt de kennis die is opgedaan in Fonologie 1, verbreed en verdiept. We bestuderen segmentele en prosodische processen uit een groot aantal verschillende talen en leren deze fonologische fenomenen te beschouwen vanuit een theoretisch perspectief: de optimaliteitstheorie.

Leerdoelen

De student leert segmentele en prosodische processen uit verschillende talen te doorgronden. Tevens begrijpt de student de grondbeginselen van de optimaliteitstheorie. De student is in staat om zelf een analyse binnen dit theoretisch kader op te stellen en analyses van anderen binnen dit kader te begrijpen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

Huiswerkoefeningen (40%) en tentamen (60%)

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen en bronnen. Literatuurlijst wordt op blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Tijdelijk bij docent Dr. C.C. Levelt

of bij de Studentcöordinator