Studiegids

nl en

Indo-Europees I

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Taal & cultuur van de Indo-Europeanen gehaald.

Beschrijving

Waarom heeft Latijn actus een lange a, maar aptus een korte? Wanneer werd de ruki-regel gefonologiseerd? Hoe werden de laryngalen uitgesproken, en met welke argumenten kunnen we daar iets over zeggen? Dit vak, dat een tweeluik vormt met Indo-Europese morfologie, geeft een verdieping van de in het eerste jaar geleerde klankontwikkelingen tussen het Proto-Indo-Europees en de verschillende dochtertalen. Aan het eind van het semester wordt ook stilgestaan bij het Indo-Europese accent, en in het bijzonder de Balto-Slavische accentontwikkelingen.

Leerdoelen

Kennis van de klankontwikkelingen tussen het Proto-Indo-Europees en de dochtertalen.
Kennis van en inzicht in onder meer de volgende klankwetten: Brugmann, Bartholomae, Lachmann, Winter, Grimm, Verner, Kluge, Grassmann, ruki-regel, Sievers, Osthoff.
Inzicht in de argumenten voor de mogelijke fonetische interpretaties van gereconstrueerde PIE fonemen.
Vaardigheid in het reconstrueren van proto-vormen vanuit gegeven cognaten in de dochtertalen.
Vaardigheid in het toepassen van de klankwetten op een gereconstrueerde vorm.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 uur college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets.

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Nee

Literatuur

R. Beekes, Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Second edition, revised and corrected by M. de Vaan. Benjamins, 2011. (NB: de eerste druk van dit boek uit 1995 is onbruikbaar tijdens dit college!)

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent