Studiegids

nl en

Semantiek 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Taal verwijst. Taal gaat bij definitie niet over zichzelf. Taal betekent, dus. Het kollege Semantiek 1 gaat over de manier waarop we grip kunnen krijgen op betekenis van natuurlijke taal. Betekenis is evenwel geen eenvoudig attribuut van taal. Betekenis is onvermijdelijk maar hoe betekenis werkt, is moeilijk te bevatten. Daarom ontkomen we niet aan aan de inzet van formele middelen om betekenis te beschrijven.
Het kollege gaat aan de hand van de eerste drie hoofdstukken van het leerboek Meaning and Grammar in op de aard en reikwijdte van logische technieken ter beschrijving van betekenis. Daartoe wordt uitgebreid ingegaan op de uitsprakenlogika en de eigenschappenlogika, en op mogelijkheden om deze logika’s – met hun eigen wiskundige eigenschappen – in te zetten voor de beschrijving van uiteenlopende semantische verschijnselen. De nadruk ligt op het doorgronden van het verband tussen de syntaktische en semantische struktuur van zinnen, en van de uitdrukkingskracht van logische betekenis.

Leerdoelen

De studenten verwerven inzicht in de inzetbaarheid van logische middelen voor de beschrijving van betekenis en raken vertrouwd met formele redeneerwijzen

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege met opdrachten

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

G. Chierchia en S. McConnell-Ginet. Meaning and Grammar. MIT Press. Tweede of latere editie. Hfdst. 1 – 3. (Boek is ook voorgeschreven voor het kollege Semantiek 2).
aanvullende teksten, te verspreiden via Blackboard.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Contact

Bij de docent