Studiegids

nl en

Gotisch

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

Inleiding in het Gotisch in historisch-vergelijkend perspectief, dus in vergelijking met de andere Indo-Europese talen. Het Gotisch is de oudste van de Germaanse talen. We kennen het met name uit de Bijbelvertaling van bisschop Wulfila uit de vierde eeuw. Het eerste deel van het college behandelt de klank- en vormleer van het Gotisch en schetst hun ontstaan vanuit de Indo-Europese prototaal. Tijdens de tweede helft van het college wordt een stuk uit de Gotische bijbel gelezen.

Leerdoelen

  • Inzicht in de taalstructuur van het Gotisch

  • Elementaire leesvaardigheid

  • Inbedding van het Gotisch binnen het ruimere kader van het Germaans en het Indo-Europees

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets

Toetsing

schriftelijk tentamen

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

De syllabus met de inhoud van de lessen en de bibliografie zal kort voor het begin van de cursus via Blackboard beschikbaar gemaakt worden.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden voor A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte

Contact

Bij de docent