Studiegids

nl en

Syntaxis 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Syntaxis is de studie van de zinsbouw. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste termen en concepten in de syntaxis in deze cursus. Na de woordsoorten en grammaticale categorieën (en diagnostiektesten zoals morfologie-, distributie-, en functietesten), bestuderen wij constituenten-structuur, eenvoudige zinnen en complexe zinnen (o.a. betrekkelijke bijzinnen). Aan de hand van verschillende talen (o.a. het Chinees, Japans, Malagasy, Welsh, en Yoruba) onderzoeken wij verschillende syntactische verschijnselen (passive, antipassive, causative, applicative) en processen in taal.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in syntactische verschijnselen.

  • Elementaire kennis van syntactische verschillen tussen talen.

  • Kennis van de belangrijkste taaltheoretische inzichten over zinsbouw.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Keuze uit:

  • Hoorcollege 1 uur

  • Werkcollege 1 uur

Studielast

140 uur totale studielast
28 uur contactonderwijs
52 uur voorbereidingstijd op colleges
60 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Ja. Deze wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en huiswerk. Blackboard

Literatuur

Understanding Syntax, by Maggie Tallerman (2005), 3rd. edition, Hodder Education. (Derde editie!!)

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent