Studiegids

nl en

Fonologie 1

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Fonologie gaat over eigenschappen van de klankstructuur van taal: klanken, lettergrepen, klemtoon en toon. In dit college wordt ieder van deze eigenschappen geïntroduceerd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit talen van wereld.
Iedere taal beschikt over een specifieke set van klanken, een klankinventaris, waarmee woorden worden gemaakt. De systematiek van klankinventarissen wordt duidelijk wanneer je de bouwstenen van klanken, kenmerken, bestudeert. We besteden in dit college veel aandacht aan kenmerken en hoe die de systematiek achter klankinventarissen en klankveranderingen kunnen verklaren. Een introductie in de lettergreeptheorie leert waarom klanken niet op een willekeurige manier gecombineerd kunnen worden tot woorden. Woorden bestaan uit klanken die in lettergrepen gegroepeerd zijn. Binnen een woord heeft één lettergreep de hoofdklemtoon. Zoals duidelijk gemaakt zal worden in het college, is ook klemtoon niet willekeurig maar regelgestuurd en verschilt de klemtoonstructuur op een systematische manier van taal tot taal. Tenslotte maken we kennis met het fenomeen toon, een fonologische eigenschap die in veel talen een betekenisonderscheidende rol heeft in woorden.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de basis van:

  • Kenmerken en hun rol in fonologische processen en klankinventarissen

  • Lettergreepstructuur

  • Klemtoon

  • Toon

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en werkcollege (1 uur)

Toetsing

Huiswerkopdrachten (40%), Tentamen (60%)

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Hayes, Bruce (2009) Introductory Phonology. Wiley-Blackwell

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent