Studiegids

nl en

BA eindwerkstuk Hebreeuwse en Joodse studies

Vak
2013-2014

Beschrijving

Afsluitend schriftelijk werkstuk voor het BA. Het onderwerp sluit aan bij één van de gevolgde accentvakken (Modern Hebreeuwse literatuur, Geschiedenis van de Hebreeuwse taal, Receptiegeschiedenis van de Bijbels Hebreeuwse literatuur, Noordwest-Semitische epigrafie, Arameesschrijvende gemeenschappen, Literaire genres in de Syrische literatuur). Het precieze onderwerp wordt in overleg met de verantwoordelijke docent vastgesteld.

Leerdoelen

  • Het BA-werkstuk is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht onder begeleiding van een docent van zijn opleiding. Uit het werkstuk moet onder meer blijken dat de student in staat is: Onder begeleiding een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren die getuigt van inzicht in de elementaire wetenschappelijke vragen en de belangrijkste opvattingen binnen het vakgebied.

  • Op een synthetische en inzichtelijke manier verslag te doen van secundaire wetenschappelijke literatuur.

  • Basisbegrippen en -methoden op een inzichtelijke wijze toe te passen.

  • Helder en correct te formuleren.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Begeleiding.

Toetsing

Schriftelijk werkstuk.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Nader af te spreken.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.