Studiegids

nl en

Lectuur van bronteksten 2

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De student dient met succes Modern Hebreeuws 3 te hebben afgerond.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van (jeugd)literatuur.

Leerdoelen

  • Dit college beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Luisteren: B1, Lezen: C1, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: B1, Schrijven B1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 52 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 62 uur

Toetsing.

Combinatie van toetsvormen:
opdrachten = 25%, tussentoets = 25%, schriftelijk tentamen over gelezen teksten plus een onbekend fragment = 50%

Herkansing in overleg.

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen