Studiegids

nl en

Bijbels Aramees

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor het volgen van dit college moet men de Intensieve cursus Hebreeuws schrift gevolgd hebben. Voor informatie over deze cursus zie de website Hebreeuwse en Joodse studies

Beschrijving

In deze cursus maken studenten kennis met Klassiek Aramees door het lezen van de beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen in het bijbelboek Daniel (Daniel 2:4 – 7:28). Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Gebruikte leermiddelen:

  • Hebreeuwse bijbel (Biblia Hebraica Stuttgartensia)

  • F. Rosenthal,A Grammar of Biblical Aramaic Wiesbaden, 2006 (of eerdere druk).

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om zelfstandig, met gebruikmaking naslagwerken, teksten in het Bijbels Aramees te lezen. Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in het curriculum aan bod zullen komen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast Totale studielast: 140 uur, waarvan - 26 voor het volgen van het college

  • 36 voor het voorbereiden van de colleges

  • 20 uur voor het bestuderen van de secundaire literatuur

  • 58 uur voor het voorbereiden van het tentamen (inclusief de zelfstandig te lezen teksten)

Toetsing

Schriftelijk tentamen over Daniël 2-5 (deels klassikaal en deels zelfstandig te lezen) en de hieronder vermelde literatuur. Het tentamen kan alleen in zijn geheel worden herkanst.

Blackboard

In de cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Voor het tentamen dient de volgende literatuur bestudeerd te worden:

  • J.C. Greenfield, “Standard Literary Aramaic”, in: A. Caquot & D. Cohen (eds.), Actes du premier congrès international de linguistique sémitique et chamito-sémitique (Den Haag/Parijs 1974), 280-289.

  • L.J. Greenspoon, “Between Alexandria and Antioch. Jews and Judaism in the Hellenistic Period”, in: Michael D. Coogan (ed.), The Oxford History of the Biblical World, Oxford 1998, 317-351.

  • J.J. Collins, Daniel (Minneapolis 1993), 1-51.

  • T. Pitard, “Arameans”, in: A.J. Hoerth, G.L. Mattingly, E.M. Yamauchi, Peoples of the Old Testament World (Grand Rapids, MI 1994), 207-230.

Al deze titels kunnen worden gevonden in de bibliotheek van het NINO en/of de universiteitsbibliotheek (studiezaal OLG en Theologie).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.L. Folmer. Telefoon: 071-527 2513.