Studiegids

nl en

Swahili 2

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Swahili 1 moet gevolgd zijn.

Beschrijving

Zie Swahili 1.

Leerdoelen

De grammaticale kennis wordt verdiept. De student is in staat eenvoudige gesprekken te voeren over uitéénlopende thema’s en met behulp van een woordenboek krantenartikels en eenvoudige Swahili literatuur te lezen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges, gedeeltelijk met talenpracticum.

Toetsing

actieve participatie in de colleges, werkopdrachten, tussentijdse toetsing van woordenschatkennis (10%)
-schriftelijk en mondeling eindtentamen (60% en 30%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Zawawi, Sharifa. 2001. Kiswahili kwa kitendo. Vol. 1: Learn our Kiswahili. Trenton / Asmara: Africa World Press.

Swahili-English dictionary / Kamusi ya Kiswahili-Kiingereza. 2001. Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

Schadeberg, Thilo C. 1992. A sketch of Swahili Morphology. Köln: Rüdiger köppe Verlag.

Aanvullende leerstof, vooral op vlak van grammatika, wordt tijdens de colleges verschaft.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos.