Studiegids

nl en

Communicatie in Afrika/Taalgebruik en diversiteit

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Talen en culturen maken op verschillende manieren gebruik van verbale en non-verbale middelen om te communiceren. In dit college richten we ons op de verschillen en overeenkomsten tussen vormen van communicatie en hun taalkundige en culturele motivaties binnen Afrika. De discussie vindt plaats in het kader van de etnografie van de communicatie. Etnografie van de communicatie behandelt de patronen van taalgebruik in communicatie en hoe deze samenhangen met de sociaalculturele context waarin de communicatie plaatsvindt. Inheemse theorieën over communicatie in Afrika worden behandeld en ook de verschillende communicatieve praktijken.

De volgende onderwerpen komen aan bod: communicatieve stijlen en wijzen van spreken, speech events, gebruik van naam en benaming, van aanspreking, groeten, afscheid nemen, bedanken, respect betuigen en medeleven; maar ook indirecte boodschappen in spreekwoorden, euphemismen, zinspelingen, en indirecte communicatie door middel van derden zoals woordvoerders en griots, maar ook traditionele en moderne manieren van communicatie zoals drumtalen en vergelijkbare taalvormen, telecommunicatie en visuele media, internet, interculturele communicatie en culturele kernwaarden.
In de hoorcolleges krijgen studenten uitleg van de begrippen en tijdens de werkcolleges richten we ons op de toepassing daarvan op Afrikaanse samenlevingen.

Leerdoelen

De studenten maken kennis met de methode van onderzoek en de theorieën op het terrein van de etnografie van de communicatie zoals toegepast in verschillende situaties in Afrika

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Bowe, Heather & Kylie, Martin 2007. Communication across cultures: mutual understanding in a global world. Cambridge University Press.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.
Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. F.K. Ameka