Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met het vak vergelijkende godsdienstwetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van empirisch onderzoek historische en sociaal-wetenschappelijke kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende culturen in heden en verleden, met het doel meer en beter inzicht te krijgen in ontwikkeling, functie en betekenis van religie of aspecten daarvan.
Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over parate kennis m.b.t. elementaire geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de Godsdienstwetenschap. Zij kunnen onderzoeksvragen koppelen aan specifieke methoden van onderzoek, en religieuze verschijnselen en thema’s relateren aan kernbegrippen en theorieën.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast: 140 uur. – uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 12 weken = 24 uur. – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 116 uur.

Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met essayvragen

Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Jack D. Eller, Introducing Anthropology of Religion (New York & Londen, 2009).
D. Pals, Eight Theories of Religion. 2nd ed. (Oxford, 2006).

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee.

Opmerkingen

Deelnemers dienen zich van te voren via blackboard aan te melden.