Studiegids

nl en

Séminaire: Le roman policier

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Goede lees- luister- spreek- en schrijfvaardigheid Frans

Beschrijving

Het lezen en bespreken van een zestal ‘romans policiers’ in een historische volgorde waarbij literair-historische, narratologische, stilistische, psychologische en sociologische aspecten de aandacht krijgen. Het schrijven van een werkstuk uitgaande van deze achtergrond.

Leerdoelen

Het bevorderen van leesvaardigheid binnen een specifiek corpus; het onderkennen van genregebonden literaire kenmerken; inzicht in de literaire geschiedenis vanuit een bijzondere invalshoek; aspecten van de receptietheorie; toepassen van tekstanalyse vanuit meerdere theoretische vertrekpunten; het schrijven van een originele verhandeling uitgaande van een werk dat gerelateerd is aan het onderwerp van het séminaire waarbij de behandelde stof als achtergrond dient en het gebruik van meerdere kritische bronnen verondersteld wordt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

werkstuk

Blackboard

Ja : materiaal aanbieden ; informatie

Literatuur

  • Yves Reuter, Le Roman Policier, éd. A Colin, 2009

  • Maurice Leblanc, L’aiguille creuse, éd. Le livre de poche

  • Georges Simenon, L’affaire Saint-Fiacre, éd. Le livre de poche

  • Sébastien Japrisot, Piège pour Cendrillon, éd. Folio

  • Léo Malet, Brouillard au Pont de Tolbiac, éd Poche Pocket

  • Jean-Christophe Grangé, Les Rivières pourpres, éd Le livre de poche

  • Fred Vargas, Un lieu incertain, éd. J’ai lu

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. J.M.M. Houppermans