Studiegids

nl en

Frans: Dissertation

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Frans

Beschrijving

In dit college leert de student:
1. Argumenterende teksten n.a.v. literaire onderwerpen schrijven
2. Samenvattende teksten – compte rendu, synthèse – schrijven van journalistieke teksten

Leerdoelen

Schrijfvaardigheid

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm :

Werkcollege

Toetsing :

Werkstukken.
De student levert in de loop vh semester een vast aantal compte rendus in en één literair opstel, die worden besproken en beoordeeld. Als aan alle verplichtingen voldaan is, testimonium.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Syllabus (via Blackbard)

  • Guy de Maupassant, Contes de la bécasse, Livre de Poche

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. J. Houppermans