Studiegids

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid I (STVI)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Frans op VWO-niveau

Beschrijving

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grammaire et vocabulaire (Outils)

 • Lees- en schrijfvaardigheid (Ecrit)

 • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Leerdoelen

 • Outils: B1

 • Ecrit: B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Ecrit: 40% van het eindcijfer
Outils: 60% van het eindcijfer (minimumcijfer : 5,5)

Het cijfer voor Outils is vervolgens weer gebaseerd op de volgende deelcijfers:
1) Contrôle continu: 15%
2) 2 toetsen Conjugaison: 20%, minimumcijfer: 5 (dit minimum geldt voor beide toetsen)
3) 2 toetsen Vocabulaire: 20%, minimumcijfer: 5 (dit minimum geldt voor beide toetsen)
4) Tentamen grammatica: 45%, minimumcijfer: 5

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN voldaan wordt aan de eisen i.v.m. de deelcijfers. Mocht uit de bovenstaande berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de extra eisen worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Tussentoets 1: 24 okt. 2013: 11-12 uur
Tussentoets 2: 12 dec. 2013: 10-11uur
Tentamen: 10 jan. 2013: 11-13 uur

Hertentamen: 23 jan. 2014: 11.-13 uur

Blackboard

Ja

Literatuur

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • J. Girardet, L. Frérot, Panorama 3, Livre de l‘élève, CLE International, Paris 1997, ISBN: 209 033732-X

 • J. Girardet,Panorama 3, Cahier d’exercices, CLE International, Paris 1997, ISBN: 209 033732-X

 • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8. Antwoordenboekje 2e druk ISBN 978 90 425 3303 5

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots actuels mis en contexte, Intertaal 43007 ISBN: 978-905451478-7

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. J.S. Doetjes
P.J.Smith