Studiegids

nl en

Academic English II: Effective Oral Presentation and Discussion

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Doel van deze inleidende cursus mondelinge taalvaardigheid Engels is studenten in een veilige omgeving de gelegenheid te bieden hun communicatievaardigheid op academisch niveau te trainen. Via gerichte analyse- en discussieopdrachten werken we naar een symposium toe waarbij iedereen een korte mondelinge presentatie in het Engels geeft naar aanleiding van een zelf te kiezen roman, film of ander kunstwerk.
Evenals bij Academic English I gaat het ook hier om een praktisch werkcollege met een kleine component hoorcollege. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht, niet alleen bij de mondelinge presentaties maar ook in de discussies en responsen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

 • is de student in staat een deugdelijke en coherente mondelinge presentatie in het Engels te geven;

 • weet de student hoe zij ondersteunende middelen als Powerpoint daarbij optimaal kan inzetten;

 • heeft de student geoefend met discussievaardigheden in het Engels zoals het stellen van gerichte, kritische vragen, het spiegelen en beantwoorden daarvan, en het leveren van opbouwend commentaar;

 • is de student in staat argumentatieve structuren te hanteren en te herkennen in andermans betoog.

Rooster

Collegeroosters

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege.

Toetsing

 • Kleine analytische opdrachten, zelftoetsing (10%)

 • Kleine presentatie- en discussieopdrachten (40%)

 • Mondelinge presentatie en respons slotsymposium (50%)
  Om deel te mogen nemen aan het slotsymposium ‘Leiden Cultural Canon 2013’ dienen studenten aan alle andere toetsonderdelen te hebben voldaan, inclusief de zelftoetsen en peer review-opdrachten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en-of ander studiemateriaal, voor safe-assign, waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peer feedback, het stellen van tussentijdse vragen aan docent en-of medestudenten, en het bekend maken van studieresultaten.

Literatuur

 • Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education. Meest recente druk.

 • Laaken, Manon en Bob van der. Presentation Techniques. Bussum: Coutinho, 2007.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. M.J.A. Kasten
Opleiding Film- en Literatuurwetenschap, Van Wijkplaats 2/kr. 101B
Tel. 071 527 2176

Opmerkingen

Evenals bij Academic English I gaat het ook hier om een praktisch werkcollege met een kleine component hoorcollege. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht, niet alleen bij de mondelinge presentaties maar ook in de discussies en responsen. Om deel te mogen nemen aan het slotsymposium ‘Leiden Canon 2014’ dienen studenten aan alle andere toetsonderdelen te hebben voldaan, inclusief de zelftoetsen en peer review-opdrachten.

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.