Studiegids

nl en

Academic English I: Effective Writing and Argumentation

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Doel van deze inleidende cursus schrijfvaardigheid is studenten vertrouwd te maken met de vereiste grammaticale en stilistische vaardigheden om een academische tekst in het Engels te schrijven. Daarnaast leren studenten argumentatieve structuren in academische teksten herkennen en gebruiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: stijl, grammatica, spelling, werken met bronnen, organisatie van een deugdelijk betoog, soorten argumenten, retorisch lezen.
Dit is een praktisch werkcollege met een kleine component hoorcollege. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

 • heeft de student kennis van en inzicht in de grammaticale en stilistische kenmerken van Engelstalige academische teksten;

 • beschikt de student over de benodigde vaardigheden om korte academische essays in het Engels te schrijven;

 • beschikt de student over de benodigde vaardigheden om een deugdelijk betoog in het Engels te construeren en de diverse onderdelen daarvan te benoemen;

 • is de student in staat argumentatieve structuren in teksten van anderen te herkennen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege

Toetsing

 • Kleine schrijfopdrachten, zelftoetsing 10%

 • Kleine schrijfopdrachten, peer review 10%

 • Tussentijdse schrijfopdracht 30%

 • Eindpaper 50%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en-of ander studiemateriaal, voor safe-assign, waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peer feedback, het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten, en het bekend maken van studieresultaten.

Literatuur

 • Hannay, Mike, and J. Lachlan Mackenzie. Effective Writing in English. Bussum: Coutinho, 2009

 • Heinrichs, Jay. Thank You For Arguing. What Aristotle, Lincoln, And Homer Simpson Can Teach Us About The Art Of Persuasion. New York: Random House, 2007.

 • Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education. Any (reasonably recent) reprint

 • Safran Foer, Jonathan. Extremely Loud & Incredibly Close. 2005. Film tie-in edition. Londen: Penguin, 2011
  Overige literatuur: Zie Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Mw. M.J.A. Kasten
Opleiding Film- en Literatuurwetenschap, Van Wijkplaats 2/kr. 101B
Tel. 071 527 2176

Opmerking

Dit is een praktisch werkcollege met een kleine component hoorcollege. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht. Om toegelaten te worden tot de eindtoets dienen studenten aan alle andere toetsonderdelen te hebben voldaan, inclusief de zelftoetsen en peer review-opdrachten.

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.