Studiegids

nl en

Interculturele literatuurbenaderingen (Intercultureel 1)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen die zijn geschreven binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Yoruba-theater, Caribische machozangers, migrantenliteratuur, Europese reisverhalen en oriëntalistische erotiek, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen binnen de Interculturele Literatuurwetenschap, zoals hybriditeit, oriëntalisme, transnationalisme, creolisering, syncretisme, mimicry.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de historische en culturele context van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties;

  • is de student vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties, en kan hij/zij deze in eigen onderzoek gebruiken;

  • is de student in staat relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schiftelijk tentamen (50%), eindwerkstuk (50%).
Het maken en inleveren van wekelijkse leesvragen is een voorwaarde om mee te mogen doen aan het tentamen en de eindtoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Zelf aanschaffen:

  • John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000)

  • Jamaica Kincaid, A Small Place (1988)

  • David Dabydeen, Turner. New and Selected Poems (1994).

Hiernaast wordt een reeks wetenschappelijke essays ter beschikking gesteld via Blackboard, en op de werkgroepenplank (langere teksten).

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Mw. dr. I. Hoving

Opmerkingen

Voor meer informatie zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap