Studiegids

nl en

Wereldliteratuur A

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Wat is wereldliteratuur? Overstijgt wereldliteratuur de begrenzing van de eigen cultuur, en kan ze gelezen worden binnen een bovennationale context? Of betreft wereldliteratuur juist die werken die een uitgesproken representant zijn van de eigen nationale cultuur? Of is wereldliteratuur zowel nationaal als grensoverschrijdend, en behoren juist die romans tot de wereldliteratuur die in vertaling een nieuw leven gaan leiden? In de juryrapporten van de literaire prijsuitreikingen aan wereldliteratuur (zoals bijvoorbeeld Nobelprijs) vind je met name de eerste twee visies terug. Enerzijds worden auteurs gelauwerd omdat hun werk als typisch Japans, Chileens, Portugees, etc. kan worden beschouwd. Anderzijds worden oeuvres bekroond vanuit de gedachte dat ze “universeel-humanistische” waarden uitdragen die de “exotische” cultuur voor buitenstaanders openbreken. Dan wordt juist de bijdrage van de gelauwerde werken aan een wereldwijde cultuurvermenging beloond. In dit college vragen we ons af welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon.” Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd? Auteurs die aan bod komen, zijn verspreid over alle continenten, het kunnen auteurs zijn als: Marguerite Duras, Wiliam Faulkner, Mme de la Fayette, Haruki Murakami, Toni Morrison, Orhan Pamuk, Sylvia Plath, William Shakespeare, Wole Soyinka, e.a.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de immense diversiteit van literatuur over de gehele wereld en uit verschillende periodes;

  • is de student in staat uit te leggen hoe bepaalde literaire genres en stijlen binnen een specifieke context zijn gevormd;

  • kan de student in eigen woorden verwoorden welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon.”

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Op Blackboard wordt de lijst van te lezen literaire teksten beschikbaar gesteld, die elk jaar wisselt. Studenten schaffen deze werken zelf aan.

Aanmelden

Via uSis.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Mw. Dr. E. Minnaard

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website