Studiegids

nl en

Realisme in literatuur en film (Stromingen 1)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

De term realisme wordt op de eerste plaats gebruikt voor een literair- en kunsthistorische periode uit de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor een teksttype, of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is.

De eerste helft van dit college zal zich concentreren op het realisme als literair historische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Behalve theoretische teksten over het realisme worden romans besproken van Emile Zola, Theodor Fontane, Gustave Flaubert en Ivan Toergenjev. Ook bestuderen we contemporaine discussies over het realisme en het naturalisme.

In het tweede helft volgen sessies over realisme als basis voor de cinema. Diverse filmwetenschappers vertrekken vanuit de aanname dat de cinema een onlosmakelijke band met de materiële wereld heeft en beschouwen het eigene van film vanuit die optiek. Maar het debat over deze mimetische belofte, als ook over realisme als stijl en als ideologie is door de tijd heen fel en bevlogen geweest, en veelal onlosmakelijk verbonden met sociaal-economische, artistieke, technologische en politieke ontwikkelingen van het moment. Tijdens deze reeks zullen we de discussie over cinema en realisme bespreken aan de hand van (onder meer) de volgende stromingen en tendensen: het poëtisch realisme in Frankrijk, het neo-realisme in Italië, het sociaal realisme in Groot-Brittannië, de opkomst van de documentaire stijlen, zoals cinéma verité in Frankrijk en Canada) en direct cinema (in de VS), in het zogenaamde “seamless realism” van Hollywood, en het perceptueel realisme van digitale cinema.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme als literaire stroming en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

  • kennis van realisme als theoretisch uitgangspunt voor de cinema en inzicht in de voornaamste theorieën en debatten hierover;

  • kennis van en inzicht in een aantal voorname filmstromingen en –stijlen waarbij het debat over realisme een belangrijke rol speelt.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Midtermtentamen: literatuur (weging 50%) en eindtentamen: film (weging 50%).

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Romans:
Gustave Flaubert Madame Bovary
Ivan Toergenjev Vaders en zonen
Émile Zola Het beest in de mens
Theodore Fontane Effi Briest

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dhr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.