Studiegids

nl en

Philology 6: Early Modern Everyday English

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Filologie 3 of vergelijkbaar.

Beschrijving

Scheldtirades, recepten, getuigenissen (in de rechtzaal of bij de politie), dagboeken, brieven, memoires en testamenten: dit zijn allemaal verschillende soorten teksten die ieder voor zich worden gekarakteriseerd door een specifieke vorm en een eigen soort taalgebruikg dat heel erg verschilt van de taal van gedrukte teksten. In deze cursus gaan we oorspronkelijke teksten lezen uit de tijd van na 1500, teksten die de taal van alledag bevatten, geschreven maar soms ook gesproken, en geproduceerd tijdens de Vroegmodern Engelse periode. We kijken daarbij naar de specifieke verschillen tussen deze teksten en de taal van boeken en andere gedrukte documenten uit die tijd; daarbij letten we ook op de wijze waarop het taalgebruik destijds verschilde van het huidige standaardengels. Deze teksten zijn afkomstig van mensen van verschillende sociale achtergonden, en werden niet alleen door mannen maar ook door vrouwen geschreven; de schrijvers waren soms de kunst van het schijven nauwelijks machtig. We bestuderen alle niveaus van taalgebruik: spelling, uitspraak (voor zover dat uit geschreven teksten kan worden opgemaakt), grammatica, vocabulaire en schrijfstijl.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voort op de expertise die studenten tijdens de eerste twee jaar van de opleiding Engels in Leiden hebben opgedaan, met name aan de hand van de gevolgde inleidingen Oudengels en Middelengels en in de geschiedenis van de Engelse taal.

Aan het einde van de cursus beschikken de studenten over

 • een goede kennis van de taal van een scala aan verschillende tektsoorten uit de Vroegmodernengelse periode (1500–1700), en over inzicht in de mate waarin de taal van deze teksten verschilt van de standaardtaal uit die tijd

 • vaardigheden om de specifieke taalkundige en tekstuele eigenschappen van een groot aantal verschillende tekstsoorten uit die tijd te herkennen en te analyseren

 • een goede kennis van de spelling, morfologie en syntaxis (en waar mogelijk uitspraak) van het Vroegmoderne Engels met betrekking tot het voorkomen daarvan in teksten in de (standaard- en) niet-standaardtaal alsmede van het woordgebruik dat de behandelde soorten teksten karakteriseert

 • vaardigheden om met de belangrijkste digitale en andere hulpmiddelen te kunnen werken in het kader van hun onderzoek waarover ze in een presentatie en een geschreven werkstuk moeten rapporteren

 • kennis en vaardigheden op basis waarvan zij goed zijn uitgerust voor het schrijven van een BA-scriptie op het gebied van het vroege of laatmoderne Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur/maken van opdrachten: 60 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het voorbereiden van de presentatie en het schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 15 + 40 uur

Toetsing

 • presentatie 15%

 • werkstuk, paper e.d. 75%

 • participatie 10%

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Nevalainen, Terttu (2006). An Introduction to Early Modern English. Edinburgh University Press.

 • Cusack, Bridget (1998). Everyday English 1500 – 1700. A Reader. Edinburgh University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.