Studiegids

nl en

Philology 6: Old English Literature and Culture

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursus Philology 2 of een soortgelijke inleidende cursus.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 2 (Introdcution to Old English Language and Culture). We lezen, bestuderen en vertalen een aantal literaire en niet-literaire teksten in combinatie met verhelderende achtergrondliteratuur. Al doende wordt een dieper inzicht verkregen in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Onderwerpen van bespreking zijn o.a. vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, wijsheid en stompzinnigheid, wet en wetenschap, de materiële cultuur (archeologie, visuele kunst en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

Het verwerven van:

 • grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland;

 • vertrouwdheid met de diverse literaire genres en interpretatiemethoden;

 • vaardigheid om Oudengels op een gevorderd niveau te lezen en te vertalen.

Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust om een B.A.-werkstuk te schrijven en een cursus Oudengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 34

Toetsing

 • Een schriftelijk tentamen, bestaande uit drie onderdelen:

 • Een ongeziene vertaling (30%)

 • Vragen over culturele en historische achtergrond (30%)

 • Vragen over literatuur (40%)

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

 • Baker, Peter (2012). Introduction to Old English. 3rd edn. Wiley-Blackwell.

 • Treharne, Elaine (2009). Old and Middle English c.890–c.1400: An Anthology. 3rd edn. Blackwell.

 • Godden, Malcolm & Lapidge, Michael (2013). The Cambridge Companion to Old English Literature. 2nd edn. Cambridge University Press. (but the 1991 edition also suffices)

 • Campbell, James (1991). The Anglo-Saxons. Penguin.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn. Informatie omtrent het werk voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).