Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Historical Linguistics

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Taalkunde 1, 2 en 4 of vergelijkbare cursussen moeten zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de historische beschrijving en analyse van de Engelse taal. De basisprincipes en -methoden van de historische taalkunde worden besproken en toegepast op verschillende fonetische, fonologische, grammaticale en lexicale veranderingen die in de geschiedenis van Engels plaats hebben gevonden. Ook wordt aandacht besteed aan taalcontact en andere mogelijke redenen voor taalveranderingen.

Leerdoelen

  • Studenten hebben inzicht in de principes en methoden van de historische taalkunde.

  • Studenten beschikken over een basiskennis van de taalveranderingen in de geschiedenis van het Engels.

  • Studenten kunnen de redenen voor verschillende taalveranderingen noemen.

  • Studenten kunnen de principes en methoden van de historische taalkunde toepassen aan veranderingen die in de Engelse taal plaats hebben gevonden.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

  • Tijd die aan het volgen van college worden besteed: 14 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 50 uur

  • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen en essay: 76 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (70%)

  • Opdracht (30%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Herbert Schendl (2001). Historical Linguistics. (Oxford Introductions to Language Study.) Oxford: Oxford University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.